หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : OTI-021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย : admin
อ่าน : 785
พุธ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
๐ รายการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศให้แก่สถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

๐ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

๐ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ จำนวน 32 ชุด