หมวดหมู่ : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : OIT - 022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ (2564)
โดย : admin
อ่าน : 945
พุธ ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

๐ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ๐ (ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

๐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารับจ้างจัดหาครูสอนภาษาชาวต่างประเทศ ตามโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศฯ 2564 ๐
๐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง