หมวดหมู่ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : OTI-021 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย : admin
อ่าน : 178
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

๐ รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1


๐ รายการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต สำหรับกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาประจำเขตตรวจราชการ กลุ่มที่ 2


๐ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รูปแบบ IC2 Type1)

๐ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครุภัณฑ์ 19 รายการ)