ชื่อ - นามสกุล :นางฐานิตา เปรมปรีดา
ตำแหน่ง :ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการกลุ่ม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่ในกลุ่ม :